© MARGO Włodzimierz Olczak 2010 Made with Xara TOGO Manometry - strona główna Mierniki do pomiaru zabezpieczeń różnicowoprądowych   MRP-200 Wyłączniki różnicowoprądowe stosowane w instalacjach jako ochrona dodatkowa podobnie jak inne elementy instalacji podlegają regularnej kontroli. Oprócz comiesięcznego testu zadziałania (wyzwalanego przyciskiem umieszczonym w wyłączniku) należy okresowo przeprowadzić kontrolę wyłącznika RCD, polegającą na pomiarze prądu zadziałania oraz czasu zadziałania wyłącznika. MRP-200 to urządzenie wszechstronne, za pomocą którego można przeprowadzić kompleksowe pomiary wszystkich parametrów wyłączników, bez względu na ich rodzaj, bowiem zapewniają pomiary wyłączników zarówno typu AC, jak i typu A i B; zwykłych i selektywnych.   MRP-120 Wyłączniki RCD stosowane w większości instalacji elektrycznych (budynki mieszkalne, biura) to wyłączniki reagujące na prąd sinusoidalny (AC). Przyrząd MRP- 120 to najprostsze urządzenie, pozwalające na pełną kontrolę takich wyłączników (zarówno zwykłych, jak i selektywnych charakteryzujących się pewnym opóźnieniem w działaniu); tj. pomiary zarówno czasu zadziałania i prądu wyzwolenia wyłącznika, jak również poziomu napięcia dotykowego i rezystancji przewodu ochronnego PE. TOGO zakupy on-line SONEL Mierniki SONEL