© MARGO Włodzimierz Olczak 2010 Made with Xara TOGO Manometry - strona główna Mierniki do pomiaru rezystancji/impedancji pętli zwarcia   Mierniki do pomiaru rezystancji pętli zwarcia seri MZC-20x MZC-200: praca w sieci 220/380 V lub 230/400 V MZC-201: praca w sieci 290/500 V, MZC-202: praca w sieci 100/170 V, MZC-203: dobierany w zależności od napięcia znamionowego     MZC-310S Pomiary bardzo małych impedancji pętli zwarcia (z rozdzielczością0,1mΩ) prądem rzędu 150A przy 230V; maksymalnie 280A przy 440V lub pomiary prądem rzędu 23A przy 230V, maksymalnie 42A przy 440V. MZC-304 Pomiar impendancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380V, 230V/400V, 240/415V o częstotliwościach 45...65Hz, pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych. TOGO zakupy on-line SONEL Mierniki SONEL