© MARGO Włodzimierz Olczak 2010 Made with Xara SONEL S.A. jest polskim producentem wysokiej jakości przyrządów pomiarowych dla elektroenergetyki i telekomunikacji. Produkowane mierniki służą do pomiaru:  * rezystancji i impedancji pętli zwarcia,  * rezystancji izolacji,  * rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu,  * zabezpieczeń różnicowoprądowych,  * prądów, napięć Firma produkuje także:  * mierniki wielofunkcyjne, łączące cechy wyżej wymienione,  * mierniki małych rezystancji,  * testery kolejności faz,  * lokalizatory tras przewodów,  * analizatory  jakości zasilania,  * mierniki cęgowe,  * multimetry,  * pirometry,  * luksomierze.    TOGO Manometry - strona główna TOGO zakupy on-line SONEL Mierniki SONEL