© MARGO Włodzimierz Olczak 2010 Made with Xara TOGO Manometry - strona główna Mierniki cęgowe   CMP-400 - bezpośredni pomiar prądu przemiennego do 400A. CMP-401 - bezpośredni pomiar prądu stałego i przemiennego do 400A. Napięcia stałe i przemienne do 600V z wykorzystaniem dodatkowych przewodów pomiarowych   CMP-1005 - pomiary prądu stałego i przemiennego do 1000A (TRUE RMS), napięcia stałego i przemiennego (TRUE RMS), pojemności do 1000F, rezystancji, częstotliwości i temperatury CMP-200 - pomiar prądu przemiennego do 200A. - wysoka rozdzielczość (0,1mA), - 3 podzakresy pomiarowe: 200mA, 2A, 200A CMP-1006 - pomiar prądu przemiennego (TRUE RMS) i stałego do 1000A; pomiar początkowego prądu rozruchowego; pomiar napięcia stałego i przemiennego (TRUE RMS) do 600V; pomiar rezystancji i test ciągłości połączeń; pomiar temperatury; pomiar częstotliwości; pomiar cyklu roboczego (wypełnienia); test diod. TOGO zakupy on-line SONEL Mierniki SONEL